Vnímavý líder™

 • Počet spoločných stretnutí: 5x2 dni priebehu cca 6-8 mesiacov, idividálne konzultácie a vlastný projekt
 • Rozsah: 100 hodín vrátane práce medzi modulmi
 • Maximálny počet účastníkov: 12
 • Počet lektorov: 2
 • Miesto: Bratislava
 • Covid-19 info

Pre koho je kurz určený

Výcvik je určený pre každého kto sa chce stať vnímavým lídrom, ktorý chce porozumieť svojim ľudom podstatne viac.

Buď výnimočným lídrom.

Ako pracovať efektívne a vnímavo s pomocou princípov neurolingvistického programovania (NLP) a najnovších poznatkov neurovedy?

Ľudskosť, empatia, pozitívny prístup je to, čo všetci potrebujeme najviac a čo očakávame od svojich nadriadených najmä v náročných situáciách. Ako byť takým WOW lídrom, ktorý dobre rozumie svojim ľuďom, vie s ľahkosťou posilniť svojich ľudí a zároveň sám seba? Ako dokázať, aby boli ľudia motivovaní, aby chceli viac komunikovať a vstupovať ochotnejšie do spolupráce?

Jednoduché a zároveň silné techniky NLP, vybudované na etickom princípe k človeku vám na toto všetko dajú odpoveď

Prečo sa to oplatí zažiť?

Vedú ho naši lektori s medzinárodnou NLP certifikáciou na úrovni NLP Master a NLP Practitioner, ktorí budú s Vami zdieľať svoje mnohoročné skúsenosti z práce s ľuďmi v biznise.

Je vybudovaný na princípoch neurolingvistiky ako aj nerolingvistického programovania s prepojením na reálnu prax.

Zásadným spôsobom sa prehĺbi vaše vnímanie ľudí, situácií a seba.

Ponúka množstvo ľahko uchopiteľných a praktických nástrojov na motiváciu, angažovanosť a vedenie svojich tímov pre tých, ktorí chcú posilniť svoj líderský štýl o ďalšiu dimenziu.

Začlenenie princípov NLP do svojho líderského prístupu vám prinesie nové možnosti ako ešte lepšie zvládať náročné korporátne prostredie, vzťahy a stresujúce situácie na pracovisku.

Získate najnovšie nástroje na posilnenie svojho vplyvu a komunikácie.

Naučíte sa komunikovať svoju víziu jasne a efektívne rôznym typom ľudí.

Porozumiete rozdielom medzi nevedomou a vedomou mysľou a tomu, čo ľudí vo vašom tíme naozaj motivuje.

Dobre spoznáte princípy práce so skupinou a prepojíte ich s technikami NLP.

...a najmä porozumiete ešte viac sami sebe ako lídrovi a svojej vlastnej osobnosti.

Každý účastník naviac získa:

 • Vlastnú individuálnu rozvojovú správu.

Zameranie modulov nášho výcviku:

 • Porozumenie princípom NLP, prístupu a súvisiacej etike.
 • Ako funguje náš mozog s prepojením na štýl komunikácie a líderský štýl.
 • Škála rôznych líderských prístupov s prepojením na vývoj mozgu, identifikácia svojho vlastného štýlu.
 • Kľúčové princípy pozitívnej psychológie v líderstve a ich aplikácia v praxi.
 • Ako iniciovať pozitívnu zmenu a inšpirovať ľudí k tomu, aby vás nasledovali.
 • Posilnenie pozitívneho vplyvu na druhých etickou cestou.
 • Úspešné budovanie vzťahu s tímom a jednotlivcami.
 • Sila jazyka v písomnej a verbálnej komunikácii. NLP a reč tela.
 • Základné ľudské „programy“ a čo s nimi na pracovisku.
 • Komunikácia s druhými a neurologický systém.
 • Prepojenie lídra na tím na základe genetických predpokladov, práca so skupinou.
 • Budovanie dôvery v tíme k lídrovi. Budovanie sebadôvery.
 • Efektívne zvládanie náročných situácie v živote lídra (problematické osobnosti v tíme, ťažké rozhovory, zvládanie frustrácie a hnevu) s pomocou nástrojov NLP.
 • Zvýšenie lojality a výkonnosti tímu, zefektívnenie porád a workshopov.
Spoločne Vám pomáhame rásťNechávame Vás zažiť

Termíny

Miesto konania: (BA) – miesto upresníme

Cena programu: xxx € s DPH

1. stretnutie

26. 04. - 26.04. 2024 (9:00 – 17:00)

2. stretnutie

25 - 26.11.2021 (9:00 – 17:00)

3. stretnutie

13 - 14.1.2022 (9:00 – 17:00)

4. stretnutie

24 - 25.2.2022 (9:00 – 17:00)

Nenašli ste otvorený termín a máte záujem, kontaktujte nás.

Prihláška na kurz

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Kurzy

Zobraziť všetky kurzy

Referencie