HR ako interný konzultant

Dobre porozumieť svojmu internému klientovi, efektívne s ním komunikovať a byť schopný ponúknuť mu riešenia napĺňajúce jeho očakávania, je náročná misia každého interného konzultanta. Špecialisti Ľudských zdrojov sú v takejto role veľmi často.
Náš intenzívny výcvikový program ponúka veľmi praktické zručnosti uplatniteľne okamžite. Prináša kľúčové kompetencie, podporujúce prácu HR v organizácii so zameraním na interného klienta - jednotlivca aj tímy.

Prečo sa tento program oplatí zažiť?

 • Program vedú lektori, ktorí rolu HR ako interného konzultanta poznajú dôverne z vlastnej praxe v korporátnom prostredí. Bezpečne ťa prevedú všetkými zákutiami tejto „pridruženej“ role HR.
 • Dozvieš sa, ako je možné skĺbiť efektívne HR a konzultantský prístup ku klientom. Vyhneš sa „pasciam“ striehnucim na HR, posilníš svoje zručnosti.
 • Zistíš svoje individuálne silné stránky a potenciál súvisiaci s prácou interného konzultanta.
 • Naučíš sa ako pripraviť a zrealizovať stretnutie s klientom. Budeš vedieť, aký prístup zvoliť k rôznym typom interných klientov.
 • Naučíš sa ak pracovať so skupinou aj s jednotlivcom v napätých situáciách. Získaš rôzne nástroje pre naladenie tímov, s ktorými pracuješ.
 • Získaš ďalšie zručnosti pri facilitovaní stretnutí , workshopov a mediácii konfliktov.
 • ...a budeš si môcť intenzívne všetko trénovať v prostredí psychologického bezpečia kolegov z HR.

Každý účastník naviac získa:

 • Vlastnú individuálnu rozvojovú správu.
 • Naše facilitačné karty– NOVINKA!
 • Počet spoločných stretnutí: 4x2 dni
 • Rozsah: 64 hodín
 • Maximálny počet účastníkov: 12
 • Počet lektorov: 2
 • Miesto: Bratislava
 • Covid-19 info
 • Výcvik je určený pre všetkých, ktorí pracujú v oblasti Ľudských zdrojov

Zameranie modulov nášho výcviku:

 • PRÁCA S JEDNOTLIVCOM
 • Osobnosť klienta a jeho špecifické potreby
  • Identifikácia klientovej osobnosti a nastavenie vhodnej komunikácie. „Náročné“ typy z praxe.
 • Otvorená spätná väzba
  • Čaro priamej komunikácie – ako poskytnúť spätnú väzbu asertívne a zároveň citlivo.
 • Praktické použitie neurolingvistiky v komunikácii
  • Poznatky z neurovedy ako efektívna pomôcka v písomnej i verbálnej komunikácii.
 • Koučingový prístup pre HR
  • Sila správnych otázok a ponechanie zodpovednosti na správnom mieste.
 • Ako na prepúšťací rozhovor
  • Ako minimalizovať negatívny psychologický dopad na všetky tri strany (prepúšťaný, prepúšťajúci a ostatní). Ako sa mentálne a procesne kvalitne pripraviť.
 • PRÁCA SO SKUPINOU
 • Čo sa deje v tímoch
  • Jednotlivé fázy rozvoja tímu. Role v tímoch na základe transakčnej analýzy.
 • Mediácia konfliktov medzi jednotlivcami
  • Identifikácia príčin konfliktov. Pravidlá a nácvik mediácie.
 • Vedenie a príprava atraktívnych a zároveň efektívnych stretnutí.
  • Stretnutia on-line aj prezenčne. Facilitácia porady, príprava a realizácia workshopov. Prvky tímového koučingu.
 • Zmena v organizácii
  • Jednotlivec v zmene a reakcie na ňu. Základy riadenia zmeny a kľúčové faktory na jej dobré prijatie v organizácii.
Spoločne Vám pomáhame rásťNechávame Vás zažiť

Termíny

Miesto konania: (BA) – miesto upresníme

Cena programu: 1600 € s DPH

1. stretnutie

23. 06. - 24.06. 2021 (9:00 – 17:00)

2. stretnutie

08. - 09.07.2021 (9:00 – 17:00)

3. stretnutie

04. - 05.08.2021 (9:00 – 17:00)

4. stretnutie

09. - 10.09.2021 (9:00 – 17:00)

Nenašli ste otvorený termín a máte záujem, kontaktujte nás.

Sme experti na rozvoj

individuálny/tímový koučing

Hľadáš tú správnu otázku ktorá ťa posunie v pred ?

kariérne poradenstvo

Individuálne spolu objavíme tvoj potenciál, zmapujeme a rozšírime tvoje možnosti.

workshopy / tréningy

Vytvoríme pre teba priestor kde sa zábavnou formou dozvieš veľa nového a užitočného.

hra

Pomôžeme ti zažiť a následne túto skúsenosť prepojenú s emóciou pretransformovať do praxe.

shadowing

Počas tieňovania sme nenápadní, účinným spôsobom pracujem s potenciálom a pozorovaním.

projekty / konzultácie

Hľadáte niekoho kto Vám pomôže nastaviť, odkonzultovať a aplikovať vaše HR projekty?

Prihláška na kurz

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Kurzy

Referencie