O mne

Zuzana Lauková

externá spolupráca, lektor, konzultant, špecialista pre callcentrá
Zuzana Lauková

Témy ktorým sa venujem

  • oblasť komunikačných, prezentačných a predajných zručností
  • leadershipu
  • live koučingu
  • zavádzanie prvkov koučingu do business prostredia a prostredia školy
  • kariérne poradenstvo
  • time management a efektivity
  • objavovanie podnikavosti a osobnostný rozvoj...

Kto som

Som priemerná žena dnešnej doby: 1 manžel, 2 deti, 1 pes, hypotéka …
Vzdelávanie dospelých je pre mňa srdcová záležitosť. Moje začiatky boli v bankovníctve, kedy som si na prvom školení (ktoré som zažila ako účastník) povedala: “toto ja raz budem robiť”. A tak sa aj stalo. Po takmer 2 rokoch v realite retailu som sa dostala k lektorom a moja kariéra vzdelávača sa začala.
Je to už viac ako 13 rokov a do môjho portfólia skúseností patrí okrem vzdelávania hard a soft skills, taktiež práca ako metor, či konzultant a časť mojej kariéry sa uberá aj smerom koučingu. Mala som tú česť pracovať s ľuďmi vo viacerých odvetviach - bankovníctvo, finančné poradenstvo, energetika, poisťovníctvo a taktiež aj práca s mládežou.
A viete na čom som prišla? Oblasť v akej ľudia pôsobia je úplne, ale že úplne jedno. Vždy ide o to: ak človek chce a má správneho učiteľa dokáže “zázraky”.

Certifikáty a osvedčenia:

Lektorské zručnosti I., Lektorské zručnosti II.| Excelentný Manažer I. / Excelentný Manažér II. | Etika lektora a diplomatický protokol | Nezabíjajte sa poradami, Zmena ako príležitosť | Zážitkové vzdelávanie pre dospelých, Facilitácia v rámci vedenia tréningov tímovej spolupráce | Spätná väzba a koučing, Profesionálny predaj, Profesionálne telefonovanie| Silný rečník | Metóda zážitkového učenia – prebieha| Psychológia v kocke – prebieha
Zuzana Lauková,externá spolupráca, lektor, konzultant, špecialista pre callcentrá

Pracovné skúsenosti z prostredia korporátu ako interný zamestnanec

Skúsenosti vďaka rôznym pozíciám ako: tréner, lektor, kouč, riaditeľ pobočky, regionálny riaditeľ, koordinátor vzdelávania a podobne.
Lektorské skúsenosti z prostredia retailu, manažmentu, vzdelávania ako externý expert, lektor, facilitátor

3000 + ÚČASTNÍKOV WORKSHOPOV
100 + Projektov
80 + Počet rokov praxe našich lektorov v korporátnom prostredí
25 + Metódy a prístupy z ktorých vytvárame naše know.how

Napíšte nám

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Spokojní zákazníci